Vandkvalitet

 

Analyseresultatet viser at drikkevandet fra Fuglebjerg vandværk er af høj kvalitet. 

Vandets hårdhedsgrad er på 13 dH. I forhold til vaske- og opvaskemaskiner er vandet mindre hårdt. 

Alle vandværker skal 2 gange årligt teste drikkevandets kvalitet. 
Det der afgør om boringen fortsat kan anvendes, er om analyseresultatet ligger på, over eller under fastsatte grænseværdier.

Drikkevandsprøverne til analyse udtages et tilfældigt sted på ledningsnettet. Prøverne udtages og analyseres af Eurofins Miljø. Analyseresultaterne sendes til Næstved kommune, der er tilsynsførende og påtaleberettigede myndigheder.

Analyseresultaterne er ikke en komplet analyserapport, men et udvalg af resultater som er af særlig interesse for bedømmelsen af vandet som drikkevand. 

Grænseværdierne er opgivet som vejledende og maksimale værdier.

Der er ikke (indtil dato) konstateret MTBE (Benzintilsætningsstof) eller Pesticider i vores drikkevand.

DOWNLOAD
Fuglebjerg Vandværk Afgang Værk Lundevej 21 2021 07 19 Analyserapport 20210816 005
DOWNLOAD
Vandprøve Februar 2020