Om vandværket

Fuglebjerg Vandværk blev oprettet i 1907 og er beliggende på Lundevej 21, 4250 Fuglebjerg i den nordlige del af Fuglebjerg by.

Fuglebjerg Vandværk har 6 aktive boringer, hvoraf de 4 boringer med DGU nr. 215.13, DGU nr. 215.251, DGU nr. 215.525 og DGU nr. 215.705 er beliggende i umiddelbar nærhed af vandværket og de to andre boringer med DGU nr. 215.334 og DGU nr. 216.697 er beliggende syd for Fuglebjerg ved Hindholmvej.

Alle boringer indvinder fra kalken i intervallet 55 - 130 meter under terræn, som i borerapporterne er karakteriseret som kalk / kridt kalksten, selandien kalk / palæocæn grønsandskalk, danien bryozokalk / koralkalk og danien slamkalk / skrivekridt. En boring indvinder dog fra palæocæne aflejringer, som i borerapporten er karakteriseret som selandien ler / palæocæn kertemindeler.

Lagserien over de anvendte magasiner består ved de fleste indvindingsboringer hovedsageligt af leraflejringer. Lertykkelsen over det anvendte magasin varierer mellem 40 og 60 meter ved indvindingsboringerne. Magasinet er spændt med en grundvandsstrømning mod sydøst. Grundvandet er reduceret.