Generalforsamling 2018

5. februar 2018

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00 i Fuglebjerg Forsamlingshus.

 

Ordinær generalforsamling

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00 i Fuglebjerg Forsamlingshus
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
6: Varg af revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt. Interesserede interessenter kan få udleveret regnskabet ved henvendelse i Sparekassen ”Den lille Bikube”, Byagervej 6 C, Fuglebjerg. Bestyrelsen