Udskiftning af vandmålere

25. maj 2020

Vandværket er i gang med at skifte de sidste 235 gamle vandmålere, når de er sat op har alle forbrugere fået målere som vandværket kan aflæse elektronisk.

Arbejdet udføres af Kærsgaard VVS for vandværket og starter i uge 22 og forventes afsluttet i uge 28.