Generalforsamling 2020

1. februar 2020

 

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i Fuglebjerg Forsamlingshus.

 

Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i Fuglebjerg Forsamlingshus
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
6: Valg af revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Interesserede interessenter kan få udleveret regnskabet ved henvendelse til vandværket